Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Σουξέ φορ δε ρεστ οβ Όγκουστ!


Είμαι φτασμένη
είμαι φτασμένη
είμαι φτασμένηηηη.....
όμως μαζί σου δυστυχώς-
ε ρ ω τ ε υ μ έ ν η η η η η η η!

Αμ μπακ ιν τάουν