Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

philippe nicaud - erotico

Μουσική Καλοκαιρίτιδα.
Η εποχική πάθηση, με κύρια συμπτωματολογία την αλλαγή μουσικών προτύπων και τον επαναπροσανατολισμό στις παρυφές του κιτς ρομαντισμού, κατά προτίμηση σε ρετρό συσκευασία.
Ανιχνεύονται επίσης και άλλες εκδηλώσεις της ασθένειας, που αφορούν τις εσχατιές του λούμπεν, με φιλοζωϊκά χαρακτηριστικά (βλ. σκυλάδικα), όπως επίσης και δυτικοευρωπαϊκά one hit miracles, με μια χρονολογική εμμονή μεταξύ 1976 και 1988.
Δύο δείγματα -της πρώτης κατηγορίας- από το "erotico", το breve rencontre εδώ και το leger leger εδώ.
n'joy