Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

names changed to protect the innocent


Ονομάζεις φτήνια.
Υπάρχει βία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: