Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2007

Κυριακή, βροχή και σχόλη