Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2007

God is not a d.j. He's a blogger

"Εγώ είμαι ρατσιστής; αυτός είναι μαύρος."
Άλλο ένα τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά.
Ευχαριστώ και πάλι τον γίγαντα, τον χιούτζα, τον ένα και μοναδικό "μπούτσερ λέττερς".

Ερμηνεύουν μοναδικά η Σούλα Μούλα και ο Λένυ ο τριχόστομος:
λίστεν κέρφουλι