Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

bed


το κρεβάτι είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. 90% των ανθρώπων πεθαίνουν πάνω σ' αυτό.

του Α
.