Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

Ανατροπή σκηνικού- Μωρή Θανάσαινα είσαι σίγουρη ότι η αγορά ενυπόθηκων δανείων και οι χρηματαγορές θ' απελευθερωθούν;
- Αφού το είπε μαρή ο Αλογοσκούφης, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα και κεφάλαια.