Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Ασφάλεια, η πρώτη μέριμνα του κράτους