Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ!


Να προσληφθεί επειγόντως από Καραμανλή στη θέση των απασχολούμενων επικοινωνιολόγων.