Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

boo!

Messed-up:
1)To be wasted or drunk
2)To be beaten up badly
3)Something that is strange or weird

kenji eno - fear theme [cinematic orchestra re-interpretation]

κι άλλα σκίτσα σαν αυτά, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: