Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2007

Αγάπες

Χίλια χρώματα βάφω την πόλη
Έχω ανθίσει χειμώνα καιρό
Στο κορμί μου χορεύουν διαβόλοι
Που σου μοιάζουν μωρό μου γλυκό.

Αν είίίναι να κολαστώ, αν είίίναι να κολαστώ
Αν είίίναι να κολαστώ θέλω μόνο μαζί σου!