Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008

Ανυπακοή, ανυποκρισία, ανυποληψία


προς επίτευξη ανώτερου στόχου.

Ας μιλήσει ο Στελλάκης Περπινιάδης που τα 'χει πει προ πολλού:

Βάλε με στην αγκαλιά σου, βάλε με στην αγκαλιά σου
βάλε με στην αγκαλιά σου για να κοιμηθώ κοντά σου

Βάλε με στην αγκαλιά σου για να κοιμηθώ κοντά σου
Βάλε με, φως μου, βάλε με και πριν να φέξει βγάλε με

Μη φοβάσαι τη μαμά σου, μη φοβάσαι τη μαμά σου
μη φοβάσαι τη μαμά σου, βάλε με στην κάμαρά σου
Μη φοβάσαι τη μαμά σου, βάλε με στην κάμαρά σου
Βάλε με, φως μου, βάλε με και πριν να φέξει βγάλε με

Βάλε μ’ από το πορτί σου, βάλε μ’ από το πορτί σου
βάλε μ’ από το πορτί σου για να κοιμηθώ μαζί σου
Βάλε μ’ από το πορτί σου για να κοιμηθώ μαζί σου
Βάλε με, φως μου, βάλε με και πριν να φέξει βγάλε με

Βάλε μ’ από το ντουβάρι, βάλε μ’ από το ντουβάρι
βάλε μ’ από το ντουβάρι, μη μάς πάρουνε χαμπάρι
Βάλε μ’ από το ντουβάρι, μη μάς πάρουνε χαμπάρι
Βάλε με, φως μου, βάλε με κι από τη μάντρα βγάλε με.

Διότι αν περιμένεις με την υπακοή, την υπόληψη και κυκλοτερώς να βγάλεις τη χρονιά...