Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Gone baby


Αυτός ο μεγάλος επιταχυντής αδρονίων -αφού επιταχύνει τα πρωτόνια- ελπίζω να με στείλει εκεί όταν μας τζουμπρουμιάσει όλους στο απώτερο σύμπαν.