Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Νέο διεθνές σήμα για τη βενζίνη