Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Προσμονή, όπως longing

"There is no past that we can bring back by longing for it. There is only an eternally new now that builds and creates itself out of the Best as the past withdraws".

Goethe
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: