Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Election day # Redemption day

Ψηφοφόρε
πρόσεξε τι θα γονιμοποιήσεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια: