Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Αυξήσεις 12,41% σε δύο χρόνια!

Από τον Μάιο του 2009 ο κατώτερος μισθός, στον ιδιωτικό τομέα, θα διαμορφωθεί στα 740 ευρώ (από 658 ευρώ που είναι σήμερα), ενώ το κατώτερο ημερομίσθιο θα φτάσει στα 33 ευρώ (από 29,39 ευρώ).

- Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ...
- Και το είπα στους μαλάκες τους βιομήχανους: "μην το παραχέσετε
με τις αυξήσεις, με εκνευρίζει η ευγνωμοσύνη".