Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

Ολυμπιακό Ιδεώδες
- Κωστάκη, είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα.
- Ναι κύριε Μίνω. Δεν είναι απίθανο που καταφέραμε
να κάνουμε τον Κρόνιο Λόφο, όπως ήταν πριν γίνει
"Κρονίου Τόπος";
- Καμία σχέση... απλώς σκέφτομαι πόσο φτηνά
σας αγόρασα όλους και μου 'ρχονται δάκρυα στα μάτια.