Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Μια νέα καριέρα...

... για εκβιαζόμενους δημοσιογράφους: