Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

24ωρες επαναλαμβανόμενες... μαλακίες
- Καλά, αποστολή στην Ελλάδα; Πώς κι έτσι;
- Θα εξολοθρεύσουμε τους αρειανούς που πάνε και ψηφίζουν
κυβερνήσεις που περνάνε κάτι απαίσια ασφαλιστικά νομοσχέδια
φαλκιδεύοντας τη λαϊκή βούληση.