Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Ουσίες κι οινοπνεύματα (2)














Πήρατε λοιπόν κι εσείς τις ουσίες που έστειλε η Σου Λι.
Δε βλέπω να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Μια χαρά άντρας μου φαίνεστε.
















Κανένα πρόβλημα.
Μόνον που δεν είμαι άντρας, γυναίκα είμαι.