Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007

The revolution WILL be televised (updated)

Το 1970 ο θυμωμένος Gil Scott-Heron έγραψε το “The Revolution Will Not Be Televised”.

Έγραψε και άλλα, πολλοί ειδικοί έχουν πει ότι αδικείται ως δημιουργός επειδή οι συχνές αναφορές στον καλλιτέχνη γίνονταν πάντα γι’ αυτό το κομμάτι.Καθώς έχουν παρέλθει 36 χρόνια από τότε, παρ' όλο το δικαιολογημένο θυμό του καλλιτέχνη, ακούγεται πλέον μάλλον αισιόδοξο.

Την σημερινή πραγματικότητα έρχεται να αποτυπώσει ένας άλλος καλλιτέχνης, διασκευάζοντάς το, αλλάζοντας τους στίχους ως εξής:

The revolution WILL be televised:

You will choose to stay at home, brother
For yo
u’ll be able to do everything you need from your potato couch
You’ll be able to turn on your virtu
al helmet and experience the revolution on 360 degrees all-round cdi
You may choose to view as
Manga or Hanna-Barbera, as the Hair Bear Bunch
Because the revolution will b
e televised

The revolution will be brough
t to you by Apple Mac or PC World
With Nokia and Motorola providing SMS updates

The revolution will show pictures of [] cueing overnight for the latest audition
With [] Waterman and []
Because the revolution will be televised

The revolution will be sponsored by Gap, the Kaki and Camel Collection
And it will star me as you
You will play yourself, or Bra
d Pitt playing you
Or you playing Brad Pitt playing you
The revolution will be smoked, snorted, injected, chased or
vaporised
It will be recorded on Mini-DV and kept in the pocket
The revolution will be digitise
d
Than transferred to all available formats
It will appear on your favourite CD as the bonus tra
ck
You’ll be able to procure it cheap on VHS
Or pay a little bit more for the extra footage on DVD
Betamax will be available for
the old school
[]
With [] tools and grips
The revolution will shoot from the hip


With a soundtrack by Huey Lewis and the News
With remixes available by William Orbitt, C and C Musi
c Factory and Soul2Soul
Because the revolution will be digitised
The revolution will be scratched, spun back and sampled into loop
It will appear as the red button on your remote control
The revolution will operate a job share or Flexitime option
So you can have it at your leisure
Because the revolution will be televised

The revolution will be burned, highlighted and set
It will have an award ceremony
With the biggest winners unable to attend
Except for [] satellite link because of their current revolutionary commitments
The revolution will be a tea cup in a storm
Or a bottle in a message
Or a door to a key
The revolution will always come with fries
Because the revolution will be televised

There’ll be constant broadband live streams of Rodney King being []
There will be footage of ground zero 9/11
Played in reverse as the towers rebuild themselves
To remind us of what we’re capable of
Because the revolution will be televised

Dramatisation will be produced and directed by George Lucas
Starring Southpark’s Cartman as Bin Laden and George W. Bush as himself
The revolution will be hard, my brothers
Because it will use Viagra, Camagra, [] hardening and []
In order to fit inside Ronald’s HappyMeal box
As the free gift, the revolution will have a new twist
Sponsored by Levi with a sticker campaign written in an illegible graffiti style font
Because the revolution will be advertised
And pay-per-view will have a whole new meaning, brothers
The revolution will be available for Gameboy [] and Xbox and Gamecube today
The revolution will be televised
Will be televised
Will be televised, brothers
Because THE REVOLUTION IS A LIE.


Είναι ο Smoove, από το Newcastle.

Είναι γαμάτο και το παίρνετε εδώ.