Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Απ' τη Σκύλλα στη Χάρυβδη

Σαράντα χιλιάδες είναι περίπου οι αιτήσεις μεταφοράς τηλεφωνικών συνδέσεων από τον ΟΤΕ σε άλλες εταιρείες που δεν έχουν εκτελεσθεί ακόμα.

- Ναι; Εναλλακτική εταιρία τηλεφωνίας & internet εκεί; Είμαι συνδρομητής σας και έχω ένα τεχνικό πρόβλημα...

- Όλοι οι εκπρόσωποί μας είναι απασχολημένοι. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...

Είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε...