Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2007

Quizas, quizas, quizas"Οι βεβαιότητες είναι λάθη".
(κλεμμένο)