Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Τρίτη, παρέα με έναν φανατικό καπνιστή


requiem pour un twisteur
n'joy